Tết cổ truyền

Quây quần bên nhau để nét đẹp Tết cổ truyền không chỉ được giữ gìn trên sách vở, mà còn được lưu truyền qua các thế hệ.

"Nhà xanh lại đóng đố xanh
Tra đỗ, trồng hành, thả lợn vào trong"

Cùng ôn lại một năm học tập và công tác bên mâm cơm sum họp gia đình.

Quà Tết Hà Nội

Được đăng vào

Viết bình luận